ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. GARDEN DESİGN Üye Programı ücretsizdir. GARDEN DESİGN – Nilüfer Özlü tek taraflı olarak her zaman ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

2. GARDEN DESİGN üye programına 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir.

3. Üye, işbu Sözleşme’nin 14. Maddesi kapsamında onay vermesi ile birlikte, GARDEN DESİGN üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verir. Üye, GARDEN DESİGN üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına, aksini belirtmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan iletişim kurulmasına izin verir. Üye’ nin, reddetme hakkı mevcut olup işbu onay için reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Üye’ nin kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile GARDEN DESİGN – Nilüfer Özlü ile ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Tacir veya esnaf olan Üyelerin elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak bu tür üyelerin de reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

4. Üye işbu Sözleşme’nin 3. Maddesinde yer verilen veri paylaşım tercihlerini web-sitesi (www.gardendesign.com.tr) veya çağrı merkezi (03122174561) üzerinden değiştirebileceği gibi talebini e -posta ile (info@gardendesign.com.tr) iletişim kanallarından da iletebilir. Üyenin bilgileri firmanın hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmet firmaları ile), bu firmalar tarafından GARDEN DESİGN – Nilüfer Özlü 'nün faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Bu yetki, sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde dahi geçerlidir. Bununla birlikte GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü, işbu verileri, 13. Maddede düzenlenen durum ve üye tarafından verilerin "Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı" izni ve kapsamı hariç olmak üzere faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz.

5. GARDEN DESİGN üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.' den, Üye' ye imkan sağlanamamasından dolayı birlikte GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü sorumlu tutulamaz.

6. Üye, GARDEN DESİGN üye programından faydalanması için kendisine verilen üyelik bilgilerini, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; bir başkası tarafından kullanıldığı ve/veya üye ve/veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü kazanımların geri alınacağını, sonlandırılacağını ve hukuken mümkün olan diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, GARDEN DESİGN tarafından talepler de bulunulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. GARDEN DESİGN Üyeliğinde kazanılan haklar nakde çevrilemez veya nakit yerine kullanılamaz.

8. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde üye' ye kazandırılan haklar, birinci ve dördüncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü tarafından silinir.

9. GARDEN DESİGN üye programı, GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü tarafından belirlenen mağazalarda ve gardendesign.com.tr ’ de geçerlidir. GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü, GARDEN DESİGN üye programının geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. GARDEN DESİGN kampanyalarının türleri ve şartları, her bir GARDEN DESİGN- Nilüfer Özlü mağazasında farklılık gösterebilir. GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü, farklı GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü mağazalarında ve/veya www.gardendesign.com.tr de geçerli olacak kampanyalara ve kampanya şartlarını farklı şekillerde belirlemekte serbesttir.

10. GARDEN DESİGN üye programına, gardendesign.tr’ den giriş yapıldığında üyenin giriş yaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. Kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü sorumlu tutulamayacaktır.

11. Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile 10(on) gün önceden bildirerek 4'üncü,15’inci ve 16’ncı madde hükmü saklı kalmak kaydı ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, kazanılan haklar, en geç üyelik sona erme tarihine kadar kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde üyelik sona erme tarihinde kullanıma kapatılacaktır. Bu madde, GARDEN DESİGN uygulamasının GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü tarafından iptali, durdurulması veya askıya alınması halinde de geçerlidir.

12. Üye GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü 'ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü’ nün maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde GARDEN DESİGN üye programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

13. Üye, GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü’ ye verdiği bilgileri GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü' nün iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

14. Ticari Elektronik İleti Onay Formu
GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü olarak, SMS, e-posta, internet, mektup, telefon ve benzeri araçlarla siz değerli müşterilerimize, ilginizi çekebileceğine inandığımız ürün, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili bilgi vermek ve üye programında yürütülecek uygulamalar çerçevesinde GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü tarafından genel ve özet kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak üzere iletişim izninizi istiyoruz. Ayrıca iş bu ticari elektronik ileti onayı, sözleşmenin geçerlilik ya da ifası şartı olmadığını da belirtmek isteriz. İzin vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır.

GARDEN DESİGN - Nilüfer Özlü tarafından her türlü elektronik iletişim araçları ile aşağıda yer alan iletişim bilgilerime, ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine ve hizmet alınan kişilerle/firmalarla paylaşılmasına, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış ve hür rızam ile onay veriyorum.


2018 © Tüm hakları saklıdır. | GARDEN DESIGN
web tasarım ve uygulama : Onbiza